piens.pl / POLSKA / Analiza obecnej sytuacji po zamachach w Paryżu. Gearoid mówi o terrorze, który organizowany jest z zewnątrz …

Analiza obecnej sytuacji po zamachach w Paryżu. Gearoid mówi o terrorze, który organizowany jest z zewnątrz …

W Paryżu po listopadowym zamachu obywatele bombardowani są informacjami, że są w stanie wojny i powtarzają się nieustanne wiadomości o zagrożeniu ze strony radykalnego islamu i grup terrorystycznych.

Idzie kampania propagandowa, aby ludzie bali się muzułmanów.

W odpowiedzi Francja wraz z NATO aranżuje zamachy na ludność cywilną w Syrii. Ludzie muszą zrozumieć, że rozpoczęła się globalna wojna z terrorem jednak jest wymierzona przeciwko ludności cywilnej. Jest to forma nowego imperializmu, nowego kolonializmu, która ma na celu przez strategię „podziel i rządź” zmusić Europę, Bliski Wschód, Afrykę, cały świat, do poddania się globalnym rządom, które reprezentują interesy bardzo małej grupy despotycznej elity rządzącej.

 UE za superpaństwo

Nie ma czegoś takiego jak wojna z terrorem.

Jest za to wojna z prowadzona z użyciem grup terrorystycznych na odległość. Grupy te używa się do zdyscyplinowania siły roboczej w Europie i zniewoleniu tych państw, które się sprzeciwiają hegemonii elity rządzącej (NWO). Grupy terrorystyczne są szkolone przez zachodnie służby wywiadowcze i teraz oni przybywają do Europy jako „uchodźcy”.

Teorie spiskowe

Masmedia dyskredytują poprzez wyśmiewanie i nazywanie „teoriami spiskowymi” tych, którzy to wszystko zauważają, przeciwko racjonalnemu spojrzeniu i stronom internetowym, które to przedstawiają. Więc dojdzie do jeszcze większego terroryzmu intelektualnego i już to się zaostrzyło. Więc przechodzimy teraz okres głębokiego intelektualnego terroryzmu i przypadki ataków terroryzmu sa formą umiarkowanej wojny domowej. Obecny kryzys migracyjny jest w rzeczywistości formą zorganizowanej migracji, gdyby nią nie był, łatwo by można by jej zapobiec.

To prowadzi do zniszczenia społeczeństw i łatwiej ich kontroli przez strategię „dziel i rządź”.

Za te przypadki ataków terroryzmu odpowiedzialny jest w pośredni sposób rząd Francji, który angażuje się w wojnę na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Musimy to zrozumieć, bo za chwilę znajdziemy się w sytuacji stanu wojennego.

Sprawdź także

Likwidacja cła – bomba z opóźnionym zapłonem. Zawleczka już została wyciągnięta.

Do końca 2016 roku rząd planule zlikwidować Służbę Celną w jej obecnym kształcie. Celnicy już …

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: