piens.pl / WIARA / modlitwy / Anioł Pański

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sprawdź także

Modlitwa przeciwko burzom z mocą egzorcyzmu św. Antoniego z Padwy

Jedną ze skuteczniejszych modlitw, i dodałbym, efektowną w swej skuteczności jest modlitwa św. Antoniego z …

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: