piens.pl / POLSKA / Jakie cele powinien realizować Polski prezydent?

Jakie cele powinien realizować Polski prezydent?

Oczekuję, że w Pałacu Namiestnikowskim zasiądzie Mąż Stanu. Człowiek godny, inteligentny, honorowy, uczciwy i charyzmatyczny. Człowiek , który przywróci tradycyjne wartości w życiu publicznym. Wartości nierozerwalnie związane z 1050- letnim istnieniem państwa polskiego: Bóg, Honor. Ojczyzna.

Czego oczekuje od mojego prezydenta ?

 1. Odwagi w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji .
 2. Utworzenie grupy eksperckiej, która opracuje projekty zmiany Konstytucji.
 3. Pierwszą decyzją Prezydenta  powinno być złożenie w trybie pilnym projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polegającym na usunięciu art.220 ust. 2  cyt: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”.
 4. Ogłoszenia Polski krajem neutralnym.
 5. Rozliczenia złodziejskiej prywatyzacji na przykład tj. sprzedaż w 1993 roku Zakładów Papierniczych w Kostrzynie nad Odrą za kwotę 80zł [!], a za doradztwo przy tej ” prywatyzacji ” ministerstwo otrzymało fakturę na ponad 80tys. dolarów! Rozbój w biały dzień! Odzyskanie na drodze sądowej setek polskich zakładów pracy, na czele z PZU.
 6. Przesłanie do Sejmu Rzeczypospolitej projektu ustawy uniemożliwiającej wykup przez obcokrajowców polskiej ziemi np. do czasu, kiedy siła nabywcza polskiego obywatela nie osiągnie 100% siły nabywczej obywateli zamieszkałych w tzw. krajach starej UE.
 7. Przesłanie do Sejmu projektu ustawy, nakładającej podatek kryzysowy na sektor wielkopowierzchniowych sieci handlowych i sektor telekomunikacyjny.
 8. Przesłanie do Sejmu projektu ustawy, wprowadzający przymusowy, obrotowy podatek bankowy. Dość drenowania kieszeni obywateli Polski na poziomie 20 mld. rocznie!
 9. Przesłanie do Sejmu RP projektu budowy 4-elektrowni wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
 10. Odzyskanie, nacjonalizacja strategicznych dla kraju gałęzi przemysłu.
 11. Postawienie sobie za punkt honoru odzyskanie minimum 50% polskiego systemu bankowego. Państwo pozbawione własnego systemu bankowego, jest państwem neokolonialnym. [ Gotowy projekt pt: ” Jak odzyskać polski system bankowy ” czeka na realizacje. ]
 12. [ Gotowy projekt pt: ” Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ” czeka na realizacje. ]
 13. Wprowadzenie na wzór niemiecki, ustawy zabraniającej sprzedaży polskich mediów podmiotom zagranicznym. Ponieważ 90% polskojęzycznych mediów, już zostało sprzedane obcym inwestorom, proponuje obłożenie ich 50% podatkiem medialnym.
 14. Całkowita przebudowa systemu emerytalnego. [ Od 20-lat posiadam gotowy projekt ustawy emerytalnej .]
 15. Ponieważ zrzeczenie się przez Polskę niemieckich odszkodowań wojennych nie zostało podobno zarejestrowane w ONZ, możemy natychmiast wystąpić na drogę prawną przeciwko państwu niemieckiemu, żądając wypłaty 5- bilionów dol. reparacji wojennych. Odszkodowanie od państwa niemieckiego, największego beneficjenta II WŚ., powinno obejmować również okres braku możliwości rozwoju gospodarki polskiej podczas 45-lentniego okresu realnego komunizmu. Systemu siłą narzuconego Polsce w skutek napaści Niemiec hitlerowskich. Pragnę przypomnieć, że kiedy w powojennej Polsce mordowano setki tysięcy ostałych przy życiu polskich patriotów, państwo niemieckie korzystało z dobrodziejstw finansowo – technologicznych wynikających z planu Marshalla. Niemcy powinni również pamiętać, że swoją obecną potęgę gospodarczą zawdzięczają olbrzymiemu popytowi wewnętrznemu, który był możliwy tylko i wyłącznie dzięki osobistemu bogactwu przeciętnego obywatela. Zasobność niemieckich portfeli, to oczywisty wynik grabieży dokonywanych przez hitlerowców  na wszystkich frontach II WŚ., a w szczególności na  terenie okupowanej Polski. Po otrzymaniu od Niemiec reparacji wojennych, natychmiast zabezpieczymy wszystkie roszczenia finansowe wysuwane wobec państwa polskiego.
 16. Oczekuje od nowego prezydenta jasnej deklaracji, że zawetuje każdą ustawę zmierzającą do sprzedaży ziemi oraz lasów państwowych.
 17. Oczekuje klarownej deklaracji, że nowy Prezydent Polski nie podpisze, już zatwierdzonej i czekającej na uchwalenie ustawy wywłaszczeniowej, tzn. wprowadzającej podatek katastralny.
 18. Natychmiastowe złożenie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy, usuwającej z polskiego prawodawstwa uchwaloną dnia.07.02.2014 roku [druk sejmowy nr.1066 ]   Ustawę , o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy nowy Prezydenta RP jest w stanie zagwarantować spełnienie wyżej wymienionych postulatów? Jeżeli nie, to już dziś pamiętajmy, że za 5 lat możemy wybrać prezydenta broniącego polską rację stanu!

Autor:

Renata Krzeczowska

Sprawdź także

Barak Obama przyznał, że Amerykanie doprowadzili do upadku rządu na Ukrainie!

Niesamowite, Barak Obama w czasie wywiadu dla CNN publicznie przyznał, że Amerykanie doprowadzili do upadku …

Jeden komentarz

 1. Po prostu nic dodac nic ujac, tylko zyczenie, aby to przeslanie dotarlo do szerszego spoleczenstwa.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: