piens.pl / POLSKA / Odwołanie do prawdziwego Boga w poselskim ślubowaniu

Odwołanie do prawdziwego Boga w poselskim ślubowaniu

Pomimo nieobecności w ławach sejmowych posłów lewicy wśród parlamentarzystów znajdują się posłowie, którym słowa „Tak mi dopomóż Bóg” wypowiadane pod koniec ślubowania poselskiego nie przeszły przez gardło.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, marszałek senior odczytuje tekst ślubowania, który wpisany jest w Konstytucję. Zgodnie z przepisami przemilczenie ślubowania jest równoznaczne z utratą mandatu poselskiego.

Oto treść ślubowania poselskiego – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Po tych słowach posłowie są zobowiązani powiedzieć „Ślubuję” i mogą dodać „Tak mi dopomóż Bóg”.

Okazuje się, że słów „Tak mi dopomóż Bóg” nie wypowiedziało łącznie 27 posłów różnych partii. Największą grupę stanowią politycy Nowoczesnej (12 posłów) i Platformy Obywatelskiej (9 posłów). Ponadto odwołania do Boga nie było w trakcie ślubowania posła Piotra „Liroya” Marca z formacji Kukiz’15 oraz poseł Urszuli Pasławki z PSL.

Pozostali posłowie słowa ślubowania potwierdzili odwołując się do Boga. Jedna z posłanek nawet formułę ślubowania dodatkowo rozszerzyła mówiąc: „Ślubuję. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”.

Wygląda na to, że całej rzeszy posłów tylko jedna posłanka wykazała się znajomością rzeczy i w prawdziwie katolicki sposób zakończyła swoje ślubowanie. Wypowiedzenie samej formuły „Tak mi dopomóż Bóg” nie jest w pełni jasne ponieważ nie definiuje całkowicie osoby boskiej, którą mamy na myśli wypowiadając formułę. Taką formułę bez zająknięcia wypowie każdy mason pomimo tego, że nie wierzy w prawdziwego Boga, a oddaje cześć Lucyferowi, którego nazywa bogiem. Osoby świadome tego faktu wierzące w Boga rozumianego jako Trójcę Świętą powinny zakończyć swoje ślubowanie czymś w rodzaju krótkiego wyznania wiary mówiąc „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”.

Warto wiedzieć o tych drobnych niuansach powodujących poważne konsekwencje.

Na podstawie: niezalezna.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: