PIENS - Polska i wiara ma sens

Nie chcemy sprowadzania do Polski „uchodźców” a w obliczu zamachów domagamy się anulowania zobowiązań rządu p. Kopacz

Jako członkowie i sympatycy Stowarzyszenia RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy, jako wolni obywatele Rzeczypospolitej, uważamy że wobec zaistniałej sytuacji we Francji a także w innych krajach naszego kontynentu, do której doprowadziła antyeuropejska polityka Niemiec, zainteresowanych wraz z Rosją w destabilizacji Europy, podjęte zobowiązania poprzedniego rządu dotyczące sprowadzania do Polski „uchodźców” muszą ulec całkowitej zmianie. Polska podobnie jak Węgry, czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie może powtarzać bezmyślnie błędów rządów tych krajów, które narażają na śmiertelne niebezpieczeństwo swych obywateli. Polski Prezydent, Premier i cały gabinet mają obowiązek strzec przede wszystkim polskich granic i bezpieczeństwa obywateli.

czytaj całość »

Niepokonani (cz.2) – prawdziwy przebieg wojny (1409-1411) polsko-krzyżackiej

Stefan Czesław Anders Anatomia fałszu Odnośnie wojny polsko-krzyżackiej w 1410 roku możemy mówić – o tym czego uczą polskie dzieci o tych wydarzeniach – jedynie jako o klasycznej manipulacji świadomością. Manipulacja ta rozpisana na szczegóły jest bardzo prosta. W celu zrozumienia całości zagadnienia prześledźmy nieco szerzej ówczesne wydarzenia. Mało kto wie o tym, że Bitwa pod Grunwaldem była 15 lipca, zaś pięć dni wcześniej, czyli 10 lipca 1410 roku rządzący na Węgrzech i w Brandenburgii król Zygmunt z Luksemburga – przy okazji fanatyczny Niemiec (i wkrótce cesarz niemiecki), formalnie wypowiedział Polsce wojnę i ogłosił na Węgrzech mobilizację. Tu warto dodać, …

czytaj całość »

Niepokonani (cz. 1) – wstęp do prawdziwej historii Polski

Stefan Czesław Anders O zbrodniczej nieprawdzie o Polakach Od kilku lat obserwuję zjawisko pisania o historii Polski. Nie chodzi mi tutaj o tzw. podręczniki wydawane w kraju nad Wisłą – bo tutaj drastyczne kłamstwo pomieszane ze skrajnym zdebileniem i nachalną propagandą antypolską osiągnęło kategorię, która sama dla siebie wymaga i odrębnych analiz, i odrębnej nazwy. To jakiś nowy typ zbrodni socjotechnicznej wobec Polaków – i kiedy wkrótce będziemy te elity okrągłostołowe sądzić (tak jak sądzono Niemców w Norymberdze) – będzie potrzeba kategorie tej zbrodni zdefiniować, uściślić. (A to już naprawdę niedługo do „procesów norymberskich” nad „elitami” okrągłego stołu.) Ja na …

czytaj całość »

Walka o kontrolę nad światem

Zachęcam do lektury niezwykle ciekawych artykułów opisujących to co faktycznie dzieje się na świecie, a nie symptomy, które możemy oglądać w telewizji. Obecnie mamy rozgrywkę na najwyższym poziomie pomiędzy Chinami i ich sojusznikami oraz USA i ich sojusznikami. http://independenttrader.pl/prawdziwe-znaczenie-nowego-jedwabnego-szlaku.html http://independenttrader.pl/chiny-vs-usa-wyzszy-poziom-konfrontacji.html http://independenttrader.pl/chinskiej-ekspansji-ciag-dalszy.html

czytaj całość »

Demaskująca nieistnienie Boga nie/moc neodarwinizmu – czytając Bóg urojony Richarda Dawkinsa

Bóg i Jego religia – niebezpieczne urojenie Wydawało się, że przynajmniej dla osób krytycznych wobec wszelkich publicystycznych tez, dla ludzi wykształconych i zaprawionych w myśleniu samodzielnym, konflikt pomiędzy wiedzą a wiarą nie da się sprowadzić do poziomu demagogicznej awantury. Złożoność tej problematyki skłania bowiem do refleksji nad metodologią nauki, wymaga poszukiwania odpowiedzi w przestrzeniach interdyscyplinarnych i znajomości zarówno nauk przyrodniczych jak i humanistycznych. To zaś narzuca raczej konieczność rzetelnych badań i skupionej lektury niż szukania łatwych rozwiązań czy wręcz ideologicznych tez. Niestety popularność i szybkie wyczerpanie nakładu polskiego wydania najnowszej książki brytyjskiego biologa – Richarda Dawkinsa Bóg urojony, a także …

czytaj całość »

“Ratunek dla Europy i świata to konserwatywne uzbrojone chrześcijaństwo.” prof. Kazimierz Jodkowski

Dziesiątki zabitych, setka zakładników, strzelanina, bomby, ataki w wielu miejscach jednocześnie. Przeczytałem to bez niedowierzania, bo tylko człowiek ograniczony nie był w stanie w obliczu tego co dzieje się na świecie rozumieć, że prędzej czy później takie masakry, a nawet i większe czekają Europę. To samo czeka i nas. Może później niż wcześniej, ale dokładnie to samo czeka nas, Polaków. Islamiści zdobywają Europę. Nie powstrzyma ich nic innego niż to, co powstrzymuje agresora na wojnie. Powstrzymuje strach przed śmiercią z rąk zdeterminowanego i uzbrojonego obrońcy. To jest wojna, wojna nowego typu! Pisałem już o tym, pewnie nie jeden już raz. …

czytaj całość »

Zaatakowali w listopadzie

Pisaliśmy w artykule „Zaatakują w październiku?” o możliwym rozpoczęciu ataków terrorystycznych przez islamskich przybyszów do Europy. Zaatakowali w listopadzie. Wprawdzie nie we Włoszech lecz we Francji, ale jak się okazało większość wysuniętych tez pasuje do większości krajów Zachodniej Europy. Wyjaśnijmy dziś, dlaczego do wspomnianego artykułu załączono zdjęcie z widokiem na tajemnicze sanktuarium. Jest to sanktuarium Matki Bożej Siedmiu Boleści w czeskim Krnovie na Cvilinie. Siedem Boleści Maryi łączy się z boleściami Europy, które wybuchają na skutek zagubienia się naszej łacińskiej cywilizacji. Dlatego należy dzisiaj przypomnieć sobie nasze korzenie i zrozumieć, o co toczy się walka. Wydaje się, że najlepiej to …

czytaj całość »

Odwołanie do prawdziwego Boga w poselskim ślubowaniu

Pomimo nieobecności w ławach sejmowych posłów lewicy wśród parlamentarzystów znajdują się posłowie, którym słowa „Tak mi dopomóż Bóg” wypowiadane pod koniec ślubowania poselskiego nie przeszły przez gardło. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, marszałek senior odczytuje tekst ślubowania, który wpisany jest w Konstytucję. Zgodnie z przepisami przemilczenie ślubowania jest równoznaczne z utratą mandatu poselskiego. Oto treść ślubowania poselskiego – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Po tych słowach posłowie są zobowiązani powiedzieć „Ślubuję” i mogą dodać …

czytaj całość »

ks. Piotr Glas o grzechach nieczystych

  Już pierwsze minuty filmu, w którym wykorzystano autentyczne nagrania ks. Piotra Glasa odgłosów demona / demonów sexu ukazują przerażający świat niewoli. Zapraszamy na film. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus ma moc uzdrowienia i uwolnienia od złego. Intronizacja Jezusa Chrystusa na tron swego własnego życia jest tym czego potrzebujesz ty i nasze państwo. Przyłącz się do wspólnoty modlitewnej PIENS, bowiem w modlitwie jest siła. W tym  miesiącu módlmy się o uwolnienie z demonów sexu, które zagrażają tak wielu duszom. … z koronki do św. Antoniego: LEPRA FUGIUNT – TRĄD ZNIKA O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować …

czytaj całość »

takiście panie uceni, takiście uceni, jaze głupi

Wymowni Francuzi mają porzekadło, zaczerpnięte, jak się wydaje, ze skarbnicy starożytnych Rzymian, co to każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji – że mianowicie les extremes se touchent, co się wykłada, że przeciwieństwa się stykają. Ciekawa rzecz, że przedstawiciele naszego mniej wartościowego narodu tubylczego też na to wpadli, tyle, że nie doszli do uogólnień, tylko pozostali na poziomie konkretu. Inna rzecz, że trudno wymagać czegoś innego od przedstawiciela warstwy społecznej, twardo trzymającej się ziemi. Mówię oczywiście o chłopach – może nie tych z Marszałkowskiej, czy Wiejskiej, chociaż i im trudno postawić zarzut oderwania od ziemi. Jeśli już – …

czytaj całość »

Marsz Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2015 r. – zdjęcia

Dziś ulicami Warszawy przeszedł wspólnie powołany do życia przez organizacje narodowe Marsz Niepodległości, tym razem pod hasłem „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski”. Historia Marszu Niepodległości zaczęła się w 2010 roku, kiedy to dwa największe narodowe stowarzyszenia: Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny zdecydowały, że warto połączyć siły i wspólnie podjąć się inicjatywy zorganizowania tego ogromnego wydarzenia. W 2011 roku powstało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości – oficjalny organizator Marszu, skupiający w swoich szeregach działaczy tychże organizacji narodowych. Dla większości społeczeństwa Marsz Niepodległości jednoznacznie kojarzy się z burdami, walkami uczestników wydarzenia z Policją, rannymi i zniszczoną infrastrukturą. Praktycznie od pierwszego Marszu każdego roku …

czytaj całość »

W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Poniżej przedstawiam wywiad z Witoldem Kieżunem. =========================== Wielu Polaków może szokować teza, którą głosi pan od ładnych paru lat: Polska jest krajem skolonizowanym dokładnie tak samo jak kraje afrykańskie, mimo że leży w środku Europy i należy do struktur zachodnich. Moje doświadczenie jest dość unikalne. Na wła­sne oczy, pracując dla ONZ, widziałem ostry atak neokolonizatorów na młode państwa afry­kańskie. Widziałem to w Burundi, widziałem w Rwandzie. Widziałem brak jakiejkolwiek etyki, brak skrupułów, niesłychaną brutalność. Na czym to polegało? Miało to związek z rozwojem globalizacji, którą z kolei wywołały gwałtowny skok technolo­giczny, komputery, rozwój transportu lotni­czego. I z początkami panowania liberalizmu …

czytaj całość »