PIENS - Polska i wiara ma sens

Ostatnie narodowe powstanie – bohaterowie Narodowych Sił Zbrojnych

Zapraszamy do odsłuchania wykładu Pana Leszka Żebrowskiego, które wygłosił  je w ramach Wrocławskich Dni Rotmistrza Pileckiego w maju 2015 r. Odnotowaliśmy, na podstawie tegoż wykładu, minisłowniczek: wybory – niech sobie glosują, ale my musimy napisać wyniki wyzwolenie 1945 – nowa okupacja sowiecka wojna domowa – najazd sowieckich bojówek (bataliony wojsk NKWD) pacyfikujących polskie ruchy wolnościowe (AK, NSZ) elita powojenna – sowieci ją całą wymordowali ratowanie swojego życia – skazanie na śmierć wszystkich bliskich walka podziemia – każdego dnia, każdej nocy, jakieś więzienie, jakiś areszt jest rozbijany i ci więźniowie są uwalniani (…) żaden z nich z tych piwnic nie był …

czytaj całość »

Jakie cele powinien realizować Polski prezydent?

Oczekuję, że w Pałacu Namiestnikowskim zasiądzie Mąż Stanu. Człowiek godny, inteligentny, honorowy, uczciwy i charyzmatyczny. Człowiek , który przywróci tradycyjne wartości w życiu publicznym. Wartości nierozerwalnie związane z 1050- letnim istnieniem państwa polskiego: Bóg, Honor. Ojczyzna. Czego oczekuje od mojego prezydenta ? Odwagi w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji . Utworzenie grupy eksperckiej, która opracuje projekty zmiany Konstytucji. Pierwszą decyzją Prezydenta  powinno być złożenie w trybie pilnym projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polegającym na usunięciu art.220 ust. 2  cyt: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Ogłoszenia Polski krajem neutralnym. Rozliczenia złodziejskiej prywatyzacji na przykład tj. sprzedaż w 1993 roku Zakładów Papierniczych w Kostrzynie …

czytaj całość »

25 maja – rocznica Śmierci Rtm. Witolda Pileckiego

13 maja 1901 r. w Ołońcu urodził się , Witold Pilecki . . Harcerz, ułan, działacz społeczny, weteran wojny polsko – bolszewickiej, Wojny Obronnej w 1939 r., jeden z założycieli TAP ( Tajnej Armii Polskiej ), Ochotnik do Auschwitz ( dał się złapać Niemcom 19 września 1940, do obozu dotarł w nocy z 21 na 22 września z drugim transportem warszawskim twórca konspiracji na terenie obozu ZOW (Związek Organizacji Wojskowej ), gdy został zagrożony dekonspiracją ucieka z Auschwitz wraz z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim w nocy z 26 na 27 kwietnia, twórca „raportów Witolda”, walczył w powstaniu warszawskim ( …

czytaj całość »

22 maja – Św. Rita z Cascii

Św. Rita z Cascii – patronka spraw beznadziejnych 1381 (?) – 22 maja 1457 Rok 1381 był szczególnie szczęśliwy dla Antoniego Lotti i jego żony Amaty, mieszkańców wioski Roccaporena w górach Umbrii (centralna część Italii). Spełniło się ich wielkie pragnienie – po latach wyczekiwania i próśb wznoszonych do Boga, zostali wreszcie rodzicami. Na świat przyszła córeczka Rita, w przyszłości stygmatyczka i mistyczka… Według starej tradycji poczęcie dziecka miał zapowiedzieć Amacie anioł. Kilka dni po narodzinach Rity miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Na twarzy leżącej w kołysce dziewczynki usiadły pszczoły. Przez chwilę spacerowały po niej, raz po raz wchodząc do ust dzieciny. …

czytaj całość »

CitizenGo – Stop zabijaniu noworodków!

PETYCJA DO RADY EUROPY Co roku w Europie dochodzi do przypadków żywych urodzeń dzieci w trakcie procedury aborcji dokonywanej po 20. tygodniu ciąży. Dzieci te są najczęściej pozostawiane na śmierć przez nieudzielenie im pomocy medycznej, walczące o każdy oddech, nieraz przez kilka godzin, lub też zabija się je przez podanie śmiertelnego zastrzyku lub uduszenie, a następnie wyrzuca jako odpadki organiczne. 19 listopada komisarz praw człowieka Rady Europy stwierdził, że w jego odczuciu kwestia zabójstw noworodków nie podlega jego kompetencjom i że odmawia on spotkania się z organizacjami pozarządowymi pragnącymi udzielić mu informacji na ten temat. W lipcu Komitet Ministrów również …

czytaj całość »

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Najdrogocenniejszej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest jeszcze jednym darem Twojej dobroci i Twego Miłosierdzia. Zanurzam siebie samego/samą. Zanurzam wszystkich moich najbliższych i krewnych. Zanurzam wszystkich ludzi, których dzisiaj spotkam, o których choćby pomyślę czy czegokolwiek się o nich dowiem. Zanurzam w sposób szczególny wszystkich umierających i mających umierać, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i całe duchowieństwo katolickie na całym świecie – wszystkich Twoich kapłanów, biskupów, wszystkich zakonników i zakonnice oraz szczególnie papieża. Zanurzam wszystkie sprawy, które dziś będę załatwiać, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie moje rozmowy, prace – i mój odpoczynek. …

czytaj całość »

Fizyka a wiara

1. „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy“ (Sobór Watykański I: DS 3004; por. 3026; Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 6). „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła“ (Rz 1,20). 2. «Trudności poznawcze w odniesieniu do Boga mogą mieć źródło we wnętrzu człowieka, w przywiązaniu do grzechu, z którego nie chce on zrezygnować. Zbawiciel powiązał możliwość oglądania Boga – a więc poznania Go – z czystością …

czytaj całość »

Akcja „N” – cz.1 – wprowadzenie

Krótki wstęp o Wielkiej Polsce Jest tylko jeden naród na świecie, którego dorobek i osiągnięcia systematycznie usuwa się z historii i zbiorowej świadomości. I jest tylko jeden naród, który jak na naród średniej wielkości, czy też raczej mały – ma te osiągnięcia niezrównane, nieporównywalne z niczym. W dziejach żadnego innego narodu takie rzeczy się nie działy. Żaden inny naród tyle razy nie wpłynął na losy świata – za każdym razem kształtując je ku powiększeniu dobra. Naszej części Europy, całej Europy, czy wręcz całego rodzaju ludzkiego. Lud bohaterów – Polacy. Ziemia bohaterów – Polska… Nie oszukujmy się, czy Odsiecz Wiedeńska 1683 …

czytaj całość »