PIENS - Polska i wiara ma sens

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

czytaj całość »

Cała Polska maszeruje dla życia i rodziny

Cała Polska maszeruje dla życia i rodziny Ta niedziela będzie należała do rodzin. Ulicami polskich miast przejdą Marsze dla Życia i Rodziny. 31 maja będzie centralnym dniem tego prorodzinnego wydarzenia. Z roku na rok, coraz więcej miast i miasteczek dołącza do Ruchu Marszowego. W tym roku pod wspólnym hasłem odbędzie się ponad 140 Marszy. Jeszcze cztery lata temu było zaledwie 16 Marszów dla Życia i Rodziny. W tym roku w ich przygotowanie zaangażowało się ponad 500 organizacji pozarządowych w 140 ośrodkach. Zdaniem Pawła Kwaśniaka, prezesa Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, dynamiczny rozwój Ruchu Marszowego wynika z zapotrzebowania społecznego. …

czytaj całość »

Modlitwa przed pracą do św. Michała Archanioła

O Wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając w miłości Jego wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg? W imię Boga Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z …

czytaj całość »

Książka, która mówi prawdę bez umizgów- „PRAWICOWE DZIECI CZYLI BLEF IV RP”

Na rynku książek pojawiła się pozycja Pana Leszka Misiaka, który podjął temat jaki już wcześniej zaznaczony znalazłem w opracowaniu dr Stanisława Krajskiego „Masoneria polska 2014”. Każda partia ma swoje ciemne strony, o których trzeba wiedzieć. Ta książka jest potrzebna dla czystości zdrowia publicznego w Polsce. Jest to na pewno książka aż do bólu szczera, bez znieczulenia, bo to świadectwo kogoś, kto był blisko nich. Będzie to prawda trudna do zaakceptowania nie tylko przez opisanych antagonistów, ale także wielu uczciwych Polaków-narodowców i niektórych pasterzy Kościoła. Niełatwo przyznać we własnym sumieniu, że byliśmy, jesteśmy, ofiarami maskarady, że daliśmy się omamić rzekomo prawicowym …

czytaj całość »

Prawo obowiązuje wszędzie, ale w Polsce nie specjalnie

Wygląda na to, że kształtuje się u nas rodzaj nowej świeckiej tradycji, częściowo politycznej, częściowo biznesowej. Oto okazało się, że Polska zapłaciła odszkodowanie za tortury, jakimi w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach byli poddawani ludzie podejrzewani przez Amerykanów o terroryzm. Warto zwrócić uwagę, że CIA nie urządziła tajnych więzień, w których mogłaby podejrzanych torturować, ani na terenie Stanów Zjednoczonych, ani na terenie Wielkiej Brytanii, ani na terenie Francji. Na terenie Stanów Zjednoczonych i tamtych krajów obowiązuje bowiem prawo zakazujące torturowania podejrzanych nawet o terroryzm. W Polsce co prawda takie prawo też obowiązuje, ale najwyraźniej CIA skądś wie, że w …

czytaj całość »

Ostatnie narodowe powstanie – bohaterowie Narodowych Sił Zbrojnych

Zapraszamy do odsłuchania wykładu Pana Leszka Żebrowskiego, które wygłosił  je w ramach Wrocławskich Dni Rotmistrza Pileckiego w maju 2015 r. Odnotowaliśmy, na podstawie tegoż wykładu, minisłowniczek: wybory – niech sobie glosują, ale my musimy napisać wyniki wyzwolenie 1945 – nowa okupacja sowiecka wojna domowa – najazd sowieckich bojówek (bataliony wojsk NKWD) pacyfikujących polskie ruchy wolnościowe (AK, NSZ) elita powojenna – sowieci ją całą wymordowali ratowanie swojego życia – skazanie na śmierć wszystkich bliskich walka podziemia – każdego dnia, każdej nocy, jakieś więzienie, jakiś areszt jest rozbijany i ci więźniowie są uwalniani (…) żaden z nich z tych piwnic nie był …

czytaj całość »

Jakie cele powinien realizować Polski prezydent?

Oczekuję, że w Pałacu Namiestnikowskim zasiądzie Mąż Stanu. Człowiek godny, inteligentny, honorowy, uczciwy i charyzmatyczny. Człowiek , który przywróci tradycyjne wartości w życiu publicznym. Wartości nierozerwalnie związane z 1050- letnim istnieniem państwa polskiego: Bóg, Honor. Ojczyzna. Czego oczekuje od mojego prezydenta ? Odwagi w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji . Utworzenie grupy eksperckiej, która opracuje projekty zmiany Konstytucji. Pierwszą decyzją Prezydenta  powinno być złożenie w trybie pilnym projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polegającym na usunięciu art.220 ust. 2  cyt: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Ogłoszenia Polski krajem neutralnym. Rozliczenia złodziejskiej prywatyzacji na przykład tj. sprzedaż w 1993 roku Zakładów Papierniczych w Kostrzynie …

czytaj całość »

25 maja – rocznica Śmierci Rtm. Witolda Pileckiego

13 maja 1901 r. w Ołońcu urodził się , Witold Pilecki . . Harcerz, ułan, działacz społeczny, weteran wojny polsko – bolszewickiej, Wojny Obronnej w 1939 r., jeden z założycieli TAP ( Tajnej Armii Polskiej ), Ochotnik do Auschwitz ( dał się złapać Niemcom 19 września 1940, do obozu dotarł w nocy z 21 na 22 września z drugim transportem warszawskim twórca konspiracji na terenie obozu ZOW (Związek Organizacji Wojskowej ), gdy został zagrożony dekonspiracją ucieka z Auschwitz wraz z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim w nocy z 26 na 27 kwietnia, twórca „raportów Witolda”, walczył w powstaniu warszawskim ( …

czytaj całość »

22 maja – Św. Rita z Cascii

Św. Rita z Cascii – patronka spraw beznadziejnych 1381 (?) – 22 maja 1457 Rok 1381 był szczególnie szczęśliwy dla Antoniego Lotti i jego żony Amaty, mieszkańców wioski Roccaporena w górach Umbrii (centralna część Italii). Spełniło się ich wielkie pragnienie – po latach wyczekiwania i próśb wznoszonych do Boga, zostali wreszcie rodzicami. Na świat przyszła córeczka Rita, w przyszłości stygmatyczka i mistyczka… Według starej tradycji poczęcie dziecka miał zapowiedzieć Amacie anioł. Kilka dni po narodzinach Rity miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Na twarzy leżącej w kołysce dziewczynki usiadły pszczoły. Przez chwilę spacerowały po niej, raz po raz wchodząc do ust dzieciny. …

czytaj całość »

CitizenGo – Stop zabijaniu noworodków!

PETYCJA DO RADY EUROPY Co roku w Europie dochodzi do przypadków żywych urodzeń dzieci w trakcie procedury aborcji dokonywanej po 20. tygodniu ciąży. Dzieci te są najczęściej pozostawiane na śmierć przez nieudzielenie im pomocy medycznej, walczące o każdy oddech, nieraz przez kilka godzin, lub też zabija się je przez podanie śmiertelnego zastrzyku lub uduszenie, a następnie wyrzuca jako odpadki organiczne. 19 listopada komisarz praw człowieka Rady Europy stwierdził, że w jego odczuciu kwestia zabójstw noworodków nie podlega jego kompetencjom i że odmawia on spotkania się z organizacjami pozarządowymi pragnącymi udzielić mu informacji na ten temat. W lipcu Komitet Ministrów również …

czytaj całość »

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Najdrogocenniejszej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest jeszcze jednym darem Twojej dobroci i Twego Miłosierdzia. Zanurzam siebie samego/samą. Zanurzam wszystkich moich najbliższych i krewnych. Zanurzam wszystkich ludzi, których dzisiaj spotkam, o których choćby pomyślę czy czegokolwiek się o nich dowiem. Zanurzam w sposób szczególny wszystkich umierających i mających umierać, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i całe duchowieństwo katolickie na całym świecie – wszystkich Twoich kapłanów, biskupów, wszystkich zakonników i zakonnice oraz szczególnie papieża. Zanurzam wszystkie sprawy, które dziś będę załatwiać, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie moje rozmowy, prace – i mój odpoczynek. …

czytaj całość »

Fizyka a wiara

1. „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy“ (Sobór Watykański I: DS 3004; por. 3026; Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 6). „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła“ (Rz 1,20). 2. «Trudności poznawcze w odniesieniu do Boga mogą mieć źródło we wnętrzu człowieka, w przywiązaniu do grzechu, z którego nie chce on zrezygnować. Zbawiciel powiązał możliwość oglądania Boga – a więc poznania Go – z czystością …

czytaj całość »