piens.pl / POLSKA / Radiowa Trójka wraca do korzeni w… Lesznie

Radiowa Trójka wraca do korzeni w… Lesznie

W cyklu TRÓJKA WRACA DO KORZENI, gościnnie zawitała do Leszna. Od początku opowiadała o czeskim diamencie w leszczyńskiej XVII wiecznej społeczności Janie Amosie Komeńskim. W trakcie audycji dzielono się ciekawostkami z życia miasta i jego największego obywatela, wspomnianego Komeniusza. Chciałbym nieco uzupełnić informacje właśnie na jego temat.

1. Jan Amos Komeński był zbiegłym z Czech husytą przygarniętym w Lesznie gdzie ofiarowano mu posadę kierownika gimnazjum. Ten skromny kierownik, przepojony myślami żydowskiej kabały, stworzył w Lesznie fundamentalne dla masonerii do dziś dzieło: „Praeludia Pansophia” (Wprowadzenie do wszechwiedzy), w którym przedstawił konkretne rozwiązania dla Nowego Porządku Świata tak aktywnie wprowadzanego obecnie w życie.

2. Jan Amos Komeński był członkiem tajnego stowarzyszenia zrzeszającego protestanckich władców ówczesnej Europy- Zakonu Palmowego.

3. Jan Amos Komeński był agentem Zakonu na Europę Środkowo-Wschodnią i głównym animatorem zaplanowanego na 1655 rozbioru katolickiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez jej protestanckich i prawosławnych sąsiadów. W 1655 roku spisek przeciwko Polsce uknuli: Oliwer Cromwell – lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii, szwedzki król Karol X Gustaw, elektor brandenburski – Fryderyk Wilhelm i książę siedmiogrodzki – Jerzy I Rakoczy. Wszyscy oni działali we wspomnianym Zakonie Palmowym. Organizatorzy Potopu planowali dokonać rozbioru Polski w następujący sposób: Szwecja miała otrzymać Inflanty, Kurlandię, Prusy, Żmudź i część Litwy; Brandenburgii miały przypaść województwa: poznańskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie; Rakoczy miał zagarnąć resztę, z wyjątkiem Ukrainy, którą pozostawiano Chmielnickiemu. Komeński utrzymywał szerokie kontakty ośrodkami spiskowymi Europy, podróżując do Londynu, Amsterdamu, gdzie był fetowany i uczczony tytułami profesorskimi, a także zaopatrzony w pieniądze, do Szwecji. Polska w tym czasie pozostawała bastionem katolicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej, o który rozbiła się fala reformacji w związku z czym protestanci zdecydowali się zniszczyć Polskę militarnie. To nie ucieczka podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego sprowadziła na Polskę szwedzką nawałę, ale podróże i kontakty Komeńskiego.

4. Za swoją antypolską działalność Jan Amos Komeński był skazany przez króla Polski Jana Kazimierza na karę śmierci i nigdy nie został ułaskawiony.

5. W okresie gdy armia polska odbijała z rąk Szwedzkich tereny Rzeczpospolitej za namową Jana Amosa Komeńskiego leszczyńscy mieszczanie stanęli do wspólnej obrony miasta razem ze szwedzką załogą. Był to jedyny przypadek w całym kraju!!! W odwecie miasto zostało doszczętnie spalone przez wojska polskie.

6. Jan Amos Komeński uciekł z oblężonego Leszna i resztę życia spędził w holenderskim Amsterdamie. Nigdy nie wrócił na tereny Rzeczpospolitej.

7. Edukacyjne pomysły Jana Amosa Komeńskiego miały głównie jeden cel – przejęcie kontroli nam masami ludzkimi przez scentralizowaną państwową edukację co miało doprowadzić do obalenia systemu monarchistycznego w Europie. W planach Komeniusza dotyczących przyszłego Nowego Porządku Świata zasadniczą rolę spełniała właśnie oświata: „Uczyńcie oświatę powszechną – nawoływał – a tak utrwalicie ogólne, wzajemne bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo i oświata wystarczą, żeby obejść się bez książąt i bez rządów”.

opracowano pod impulsem audycji: http://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/1701201,Trojka-wraca-do-korzeni-w-Lesznie

Więcej informacji o Janie Amosie Komeńskim przeczytają Państwo w książce Gabriela Maciejewskiego „Niedźwiedź i róża czyli tajna historia Czech”

Pomysł na napisanie tej książki przyszedł mi do głowy w trakcie lektury materiałów do III tomu „Baśni jak niedźwiedź”. Zauważyłem wtedy jak wiele niejasności w naszej historii da się wytłumaczyć kiedy spojrzymy na nie poprzez sprawy czeskie. Szczególnie dotyczy do stulecia XVII i czasów poprzedzających II wojnę światową.
Skąd w tytule wziął się zwrot „tajna historia Czech”? To proste. Na naszą historię i historię całej Środkowej Europy patrzmy zwykle poprzez książki autorów obcych, dla których tak Polska jak i Czechy, to nic nie znaczące i marginalne byty polityczne położone gdzieś na wschodzie. Historia naszej części świata – lekceważona i ukrywana jest tajna z istoty. A przez swoją tajność szalenie ważna. Tyle, że my mieszkańcy krain nad Odrą, Wisłą, Łabą i Wełtawą słabo zdajemy sobie z tego sprawę. Czas to zmienić. Mam nadzieję, że początkiem tych zmian będzie książka, którą oddajemy w Państwa ręce.

Coryllus

Oceń ten artykuł

User Rating: 4.23 ( 2 votes)

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: