piens.pl / POLSKA / Ratujmy Puszczę Białowieską – fakty i mity

Ratujmy Puszczę Białowieską – fakty i mity

Ostatnio wiele można usłyszeć i przeczytać na temat akcji ratowania przed wycinką Puszczy Białowieskiej. Przekazy dotyczące tego tematu wyglądają następująco – złowrogi dewastator przyrody naszego kraju minister Szyszko zarządził wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej i w sposób rabunkowy pozyskuje drewno z jedynego dziewiczego lasu w Europie. Sprawa jest tak poważna, że zajął się nią Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  nakazując natychmiast przerwanie prac w lesie. Tymczasem kochający przyrodę ekolodzy z całej Europy robią co mogą aby zatrzymać wycinkę ostatniego dziewiczego lasu na kontynencie.

Tak wygląda ogólny przekaz. Sprawdźmy jednak szczegóły. Puszcza Białowieska składa się z dwóch obszarów leśnych- lasu gospodarczego i  parku narodowego. Las gospodarczy stanowi 80% powierzchni puszczy i jest zasadzony przez człowieka, pozostałe 20% to rezerwat. Drewno pozyskiwane jest tylko z lasu gospodarczego ponieważ park narodowy objęty jest całkowitą ochroną i jest to faktycznie naturalny las. Decyzją ministra Szyszki zwiększono limity dla pozyskiwania drewna z 6,4 do 18,8 tys. m/3 w ciągu roku, tak aby w planie na lata 2012-2021 pozyskać z terenów gospodarczych Puszczy łącznie 188 tys. m/3 drewna. Dla uzmysłowienia skali warto wiedzieć, że nawałnica z sierpnia 2017 r. jaka nawiedziła województwa pomorskie oraz kujawsko-pomorskie w ciągu jednej tylko nocy przewróciła lub połamała aż 7 mln m/3 drzew!

Należy też zwrócić uwagę na to, iż wspomniany limit wycinki rzędu 18,8 tys. m/3 rocznie jest i tak o połowę mniejszy od tego, jaki przewidywał plan wycinki w Puszczy Białowieskiej w latach 2002-2011 (co ciekawe – wówczas jednak ekolodzy nie protestowali, a Komisja Europejska nie wszczynała postępowań przeciwko Polsce).

Dla porównania, w przeciętnym pozapuszczańskim nadleśnictwie wycina się ponad 90 tys. m3 drewna rocznie, czyli pięć razy więcej. Nawet kilka parków narodowych pozyskuje więcej drewna niż planowane jest w Nadleśnictwie Białowieża. Co ważne, na obszarze tym przyrośnie cztery razy więcej drewna niż zostanie wycięte.

Wyraźnie więc widać, że cała sprawa z ekologami walczącymi o uratowanie Puszczy jest mocno dęta. Nikt nie dewastuje Puszczy. Rezerwat pozostaje nienaruszony, a drewno pozyskiwane jest z lasu objętego gospodarką leśną, a więc przewidzianego do wycięcia i zasadzenia nowego drzewostanu. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości prawdopodobnie wprowadzone są w błąd stąd też zupełnie bezsensowna decyzja o zatrzymaniu wycinki drzew. Zobaczymy czy wspomniane organy będą umiały wycofać się ze swoich decyzji.

źródła:

http://niewygodne.info.pl/artykul8/03935-Fatalne-skutki-weekendowej-nawalnicy.htm

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/10-faktow-o-puszczy-bialowieskiej

Sprawdź także

Niewiasta i Nierządnica

W Kościele panuje już faktyczna schizma – pisze na łamach niemieckiego tygodnika katolickiego „Die Tagespost” …

Msza Święta czyli co? Wyjaśnia ks. Prałat Roman Kneblewski

O tym czym jest Msza Święta i jak w niej PRAWDZIWIE uczestniczyć w krótkim wykładzie …

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: