piens.pl / Tematycznie: ewangelizacja

Tematycznie: ewangelizacja

Grudzień, 2015

 • 7 grudnia

  Niezwykła piosenka o Maryi i Jezusie

  Mary, Did You Know? Zmieniając klimat na świąteczny posłuchajmy również:

 • 6 grudnia

  Koran jest zagrożeniem dla samych muzułmanów – wspaniałe świadectwo nawrócenia

  W linii ciągłej potomek Alego, zięcia Mahometa. Członek najznakomitszego rodu w Iraku. Stracił wiarę w islam po dokładnej lekturze… Koranu. Został chrześcijaninem dzięki koledze z koszar, którego wcześniej chciał „przyprowadzić do Allaha”. Za zdradę islamu rodzeni bracia strzelali do niego na pustyni. To prawdziwa historia, której nie pokażą w Hollywood.  Mohammed Al-Musawi – Joseph Fadelle głosił w Polsce rekolekcje pod hasłem „Wiara, która kosztuje” Mohammed Al-Musawi. Nie tylko imię, popularne wśród muzułmanów, łączyło go z Prorokiem, twórcą islamu. Również nazwa rodu, Musawi, dawała jemu i jego rodzinie uprzywilejowane miejsce w irackim społeczeństwie. Imam Musa był jednym z potomków Alego, kuzyna i zarazem zięcia Mahometa. Dla szyitów (jeden z dwóch głównych, obok sunnitów, nurtów w islamie) Ali jest równie ważny jak Mahomet. Dziś ród …

Listopad, 2015

 • 17 listopada

  A zatem we wszystkim właściwie się myliłem?

  Tak, Richard – bardzo spokojnie, z największą delikatnością odpowiada Bóg – właściwie we wszystkim się myliłeś FILOZOFICZNO-ESCHATOLOGICZNY ESEJ O PYTANIACH I ROZSTRZYGNIĘCIACH SPRAW OSTATECZNYCH O śmierci amerykańskiego filozofa Richarda Rorty’ego (1931-2007) dowiedziałem się z gazety kilka dni po jego odejściu, zapewne po tym, jak amerykańskie środowiska akademickie ogłosiły tę wiadomość na stronach internetowych. W tych dniach „Gazeta Wyborcza” wspomniała go w kilku krótkich notatkach. Artur Domosławski przypomniał, że zmarły myśliciel uważał, iż nie ma możliwości stworzenia uniwersalnej metafizyki, pozostaje nam jedynie termin „przygodność” (ang. contingency, właściwie ewentualność, możliwość), w mocy którego każdy może dziś tworzyć sobie swój własny język i …

Lipiec, 2015

 • 6 lipca

  Rotmistrz Pilecki zmienia życie aktora

  Marcin Kwaśny, wcielający się w filmie rolę rotmistrza Pileckiego przyznał się, że to nie on dodał coś przedstawianej postaci, lecz to historia życia rotmistrza zmieniła jego życie. Co ta rola mi dała? Dała mi naprawdę dużo, zweryfikowała totalnie moje pojęcie patriotyzmu, podejście do naszej historii i do tego, czym jest dla mnie mój kraj —opowiadał aktor. Do tej pory uważałem rotmistrza za bohatera jednego czynu. Człowieka, który na ochotnika poszedł do Auschwitz. To niesamowite, że tam właśnie udało mu się stworzyć siatkę konspiracyjną. Miał plan wyzwolenia obozu. W swoich raportach napisał, co alianci powinni bombardować żeby nie zabić więźniów. Jego …

Czerwiec, 2015

 • 26 czerwca

  Naukowe potwierdzenia zdarzeń z Pisma Świętego – Papirus Ipuwera

  Obecnie bardzo często można usłyszeć pogląd, że wydarzenia zapisane w Piśmie Świętym, a szczególnie w tej jego części, którą nazywamy Starym Testamentem to zbiór bajek, a nie opis historycznych wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. Postaramy się udowodnić, że istnieją dowody historyczne i archeologiczne potwierdzające autentyczność opisów biblijnych. W artykule Publikujemy niezwykły dowód na stworzenie Ziemi[1] wykazaliśmy, że istnieją naukowe dowody na STWORZENIE naszej planety. Przesuniemy się teraz nieco w czasie i pokażemy, że znane są historyczne i archeologiczne świadectwa potwierdzające wyjście Izraelitów z Egiptu dokładnie tak jak zostało to opisane w Starym Testamencie. Należy zdać sobie sprawę z tego, że …

 • 23 czerwca

  Publikujemy niezwykły dowód na stworzenie Ziemi

  Istnieje wiele hipotez ewolucjonistycznych podejmujących próbę zobrazowania kiedy i w jaki sposób powstała nasza planeta. Najnowsze odkrycie naukowe doktora Roberta V. Gentry pokazuje, że wszystkie te hipotezy się mylą. Ziemia została STWORZONA i jest na to bezpośredni naukowy dowód.  Jedno z ostatnich odkryć, o którym jest niezwykle cicho w świecie nauki, pozwala wprost udowodnić, że Ziemia jako planeta została … STWORZONA dosłownie w jednej chwili. Zaskakujący materiał dowodowy został znaleziony w skałach, które tworzą fundament skorupy ziemskich w granitach. Właśnie w granitach, występujących powszechnie na całym świecie, zostały odkryte sferyczne obiekty przypominające regularne kulki. Pierwszych obserwacji tych sferycznych wtrąceń dokonano …

 • 21 czerwca

  Dobry człowiek, a kwestia zbawienia

  Bardzo często osoby wierzące w prowadzonych rozmowach na tematy ostateczne z osobami żyjącymi z daleka od Kościoła Katolickiego spotykają się z zapytaniem, czemu ich zbawienie, jeżeli niczego nie zmienią w swoim życiu, może być pod znakiem zapytania? Naczelnym argumentem przytaczanym w czasie wymiany zdań jest stwierdzenie, przecież nic złego nie robię. Żyję spokojnie i daję żyć innym. Nie kradnę. Nie zabijam. Nie robię nikomu w żaden sposób krzywdy, a mam mieć problem z trafieniem do Nieba! Przecież to niesprawiedliwe! Czemu Kościół Katolicki wymaga abym pomimo tego, że jestem dobrym człowiekiem jeszcze chodził do kościoła, kładł na tacę, spowiadał się i …

Maj, 2015

 • 21 maja

  Fizyka a wiara

  1. „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy“ (Sobór Watykański I: DS 3004; por. 3026; Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 6). „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła“ (Rz 1,20). 2. «Trudności poznawcze w odniesieniu do Boga mogą mieć źródło we wnętrzu człowieka, w przywiązaniu do grzechu, z którego nie chce on zrezygnować. Zbawiciel powiązał możliwość oglądania Boga – a więc poznania Go – z czystością …