piens.pl / Tematycznie: historia Polski

Tematycznie: historia Polski

Kwiecień, 2016

 • 22 kwietnia

  Po 89 r. nazwano latami wolności, czy jednak tak było?

  Jak zwyczajny Polak czuje, co się stało z Polską po tzw. „upadku  komunizmu”, co się stało politycznie i ekonomicznie i  jak widzi dzisiaj opozycję obrazuje poniższy list otwarty Stanisława Habdasa do opozycji. Zapraszam do lektury.

Grudzień, 2015

Listopad, 2015

 • 22 listopada

  Czas podsumowań & Początek końca świata – czyli dzieje Rusi – cz.14 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  W poprzednich odcinkach kreśliliśmy dzieje Polski przełomu tysiąclecia, czyli  X/XI wieku z praktycznie pełnym przedstawieniem wydarzeń w Czechach, z zasygnalizowaniem ważniejszych spraw w równoległej historii Niemiec, oraz bardzo lakonicznym opisem niektórych epizodów mających miejsce w obrębie wschodniej Słowiańszczyzny. Warto jednak zwrócić uwagę na Europę Wschodnią i zdobyć niezbędną wiedzę o historii tego regionu ponieważ to co się działo w tym rejonie świata właśnie w średniowieczu wywarło wielki wpływ na historię Polski i całego świata aż po wiek XXI. Kiedy zapoznamy się z wydarzeniami, które rozegrały się na wschodzie zrozumiemy jak wiele ważnych rzeczy przed nami się zataja tzw. oficjalna wersja …

 • 22 listopada

  I stał się Wielki – panowanie Bolesława Chrobrego cz. V – cz.13 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  Bolesław Chrobry w 1017 roku, po śmierci królowej Emnildy, starał się o rękę Przybysławy, córki księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, siostry Świętopełka i Jarosława. Zamiar ten wyraźnie  świadczy o tym, że Bolesław nie tylko dostrzegał wzrost znaczenia politycznego Rusi Kijowskiej  ale  rozumiał również znaczenie dobrych stosunków z wielkim wschodnim sąsiadem, dzięki którym Polska mogła znacznie umocnić swoją pozycję wobec Niemiec. Staranie o małżeństwo z księżniczką Przybysławą miało dobre stosunki z Rusią Kijowską zabezpieczyć i ubezpieczyć. Jednak Jarosław odmówił ręki swojej siostry polskiemu królowi. Polskich wysłanników proszących o rękę księżniczki odprawiono szybko nie tylko z kwitkiem, ale i z bardzo złośliwym graniczącym …

 • 22 listopada

  I stał się Wielki – panowanie Bolesława Chrobrego cz. IV – cz.12 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  Za panowania Bolesława Chrobrego i jego poprzedników Polska odnosiła tak duże sukcesy militarne, że warto bardziej szczegółowo omówić polską sztukę wojenną. Biorąc pod uwagę ilość rozstrzygniętych na korzyść Polski kampanii wojennych jest rzeczą oczywistą, że górowała ona nad ówczesną sztuką wojenną Niemców, Czechów, Wikingów (w tym miejscu należy pamiętać o tym, że Wikingowie zamieszkiwali nie tylko tereny na północ od Polski, Ruś Kijowska to państwo założone przez wojowniczych Skandynawów), Morawian, a nawet pogromców całej Europy Awarów czy Madziarów. Mamy też wiele świadectw znakomitego wyszkolenia i umiejętności naszych żołnierzy, którzy skalą swych umiejętności będą górowali nad całym światem przez następne 950 …

 • 22 listopada

  I stał się Wielki – panowanie Bolesława Chrobrego cz. III – cz.11 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  Po Zjeździe Gnieźnieńskim, jak zaświadcza francuski kronikarz z tamtych lat Ademar z Chabannes, król Bolesław, mający teraz prócz tytułu królewskiego także tytuł „Brata Cesarza” oraz „Przyjaciela i Sojusznika Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, udał się na prośbę Ottona III wraz z nim do Akwizgranu, gdzie Otto kazał odszukać i odkopać grób cesarza Karola Wielkiego. Karol Wielki wnuk Karola Młota, władca Franków, a potem cesarz zwierzchnik całej chrześcijańskiej Europy, kazał się pochować w pozycji siedzącej, na swoim złotym tronie, z włócznią św. Maurycego w ręku. Bolesław akceptował koncepcję Ottona III uniwersalnego cesarstwa przedstawioną na Zjedzie Gnieźnieńskim, w którym jest trzech równych sobie władców- …

 • 22 listopada

  I stał się Wielki – panowanie Bolesława Chrobrego cz. II – cz.10 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  Trzeba pamiętać, że żadne państwo nie działa w samodzielnej przestrzeni historycznej, geograficznej i politycznej. Wydarzenia w różnych krajach przeplatają się wzajemnie. Panowanie Bolesława Chrobrego splata naszą historię z historią Czech i Rusi Kijowskiej. Nie jest więc możliwe opisanie, i zrozumienie, dziejów państwa polskiego bez informacji co i dlaczego działo się u naszych sąsiadów. Okrutna i pełna zamętu jest historia Czech tamtych czasów. W ostatnich latach wieku XX. Republika Czech może być pod każdym względem wzorem rozsądku, a nie rzadko i prawidłowej moralności w polityce, przywódcy Czech Havel i Klaus – to nie to co Wałęsa, Michnik, Kwaśniewski, Tusk etc., lecz …

 • 22 listopada

  I stał się Wielki – panowanie Bolesława Chrobrego cz. I – cz.9 cyklu „Ukrywana chwalebna historia Polski”

  Bolesław Chrobry żył w latach 967-1025. Jak na tamte czasy, dożył sędziwego wieku. Warto pamiętać, że jeszcze w początkach XIX wieku średnia długość życia mężczyzn w Europie wynosiła 25 lat. Panował w latach 992-1025, przez ostatnie 25 lat jako pełnoprawny Król, władca równorzędny potęgą jedynie wobec cesarza Niemiec, króla Franków i swego siostrzeńca Kanuta II Wielkiego króla Anglii, Danii i Norwegii. Współcześni nazywali Bolesława właśnie Wielkim, przydomek Chrobry („Waleczny”) jako dodatek do jego imienia, być może również używany był w czasach jego panowania. Jednak jako jedyny był wymieniany z imieniem Bolesława znacznie później bo dopiero od czasów Galla Anonima. Wspominaliśmy …