piens.pl / Tematycznie: modlitwy

Tematycznie: modlitwy

Styczeń, 2016

 • 15 stycznia

  Poznaj piękno Koronki do Miłosierdzia Bożego w angielskiej wersji

  Dziwne, ale dopiero dziś usłyszałem po raz pierwszy Koronkę do Miłosierdzia Bożego śpiewaną w wersji angielskiej. Moje odczucie jakie mi dziś towarzyszyło mógłbym nazwać śmiało „zakochaniem”. Spieszę szybciutko przekazać tę informację Wam drodzy czytelnicy, posłuchajcie sami (proszę włączyć filmik powyżej). Film dokumentalny o obrazie Jezusa Miłosiernego Polska wersja:

Lipiec, 2015

 • 2 lipca

  Duchowa adopcja w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone

  „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.” św. Jan Paweł II   Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w …

 • 2 lipca

  Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi

  Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen Sługo Boży ks. Piotrze Skargo, módl się za …

 • 2 lipca

  Tajemnice Różańca Świętego

  Część pierwsza — tajemnice radosne 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 3. Narodzenie Pana Jezusa 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Część druga — tajemnice światła 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii Część trzecia — tajemnice bolesne 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 2. Biczowanie Pana Jezusa 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Część czwarta — tajemnice …

 • 2 lipca

  Litania do Ducha Świętego

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który …

Czerwiec, 2015

 • 20 czerwca

  Modlitwa do Ducha Świętego bł. s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

  Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Zamiast „mnie” – mówiła – można używać liczby mnogiej „nas”, albo wymienić własną Ojczyznę np. „Polskę”. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Mała Arabka s. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa w Pau we Francji, ale urodzona w Palestynie (1846 r. – zm. 1897 r.), którą Jan Paweł II beatyfikował 13 listopada 1983 r. “Zapewne mało jest dusz – czytamy …

 • 8 czerwca

  Różaniec po łacinie

  Audio tradycyjnego różańca po łacinie oraz wersja odmawiana wspólnie SIGNUM SANCTAE CRUCIS In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen SYMBOLUM APOSTOLORUM Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen. …

Maj, 2015

 • 29 maja

  Anioł Pański

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.